Varukorg:
0 st - 0,00 kr
Du har inga varor i din varukorg.

 

OLIKA METODER FÖR TANDBLEKNING
 

 

 

TANDBLEKNING HEMMA


 

» LÄS OM BRILLIANT SMILES HEMBLEKNING

 

 

 

 

 

 

Whitening strips

En typ av hemblekning som blivit alltmer populär är Whitening Strips. Detta är remsor belagda med lågprocentig blekningsgel som fästs på tänderna. Dessvärre har de flesta fabrikaten inte pH-neutral gel, vilket skadar tänderna vid upprepad användning. Dessutom finns det många budgetvarianter med låg kvalitet som endast täcker vissa delar av de främre tänderna och tar inte bort fläckarna mellan tänderna, vilket ofta resulterar i ett ojämnt och fläckigt resultat.

 

Bettskena

Tandblekning med hjälp av bettskena tar längre tid än en laserblekning eller blekning med plasmaljus. Själva blekningen av tänderna sköter du själv hemma och materialet köper du via en tandläkare. Blekningen kan utföras antingen nattetid eller på dagtid. Resultatet blir liknande som vid en laser- eller plasmaljusblekning men tar avsevärt längre tid och är besvärligare.

 

Hemblekning från Internet

Då det gäller billiga kurer som man kan beställa över Internet bör man vara extra försiktig. Det är inte ovanligt att preparaten kan vara direkt skadliga för dina tänder. Hemblekning ger i 70% av fallen biverkningar. Dessa kan bestå i tandköttsskador alternativt ilningar och isningar i sådan utsträckning att behandlingen måste avbrytas. Ett gott råd är att alltid konsultera en tandläkare innan behandling påbörjas.

 

Tandkräm och munsköj med whitening

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan tandblekning och munvårdsprodukter med whitening. Vid en tandblekning används väteperoxidgel som med avlägsnar organiskt material, dvs missfärgningar inne i emaljen. Whiteningtandkrämer som fungerar påverkar inte missfärgningar som sitter inne i tänderna utan enbart missfärgningar som sitter på ytan av tänderna.

De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget “whitening”-produkter i butiker, har ingen bevisad effekt. De fåtal produkter som har en faktisk effekt brukar uppnå denna genom en hög slipverkan. Detta är något som skadar tändernas emalj och ska därför inte användas under längre period. Det är billigare att tillverka tandkräm med hög slipverkan istället för aktiva ingredienser och därför väljer många tillverkare att producera whiteningtandkrämer med hög slipverkan. Denna typ av ”budgettandkräm” med whitening är enkel att hitta på butikshyllorna idag.
 

Brilliant Smiles munvårdsserie löser upp ytliga missfärgningar med hjälp av aktiva ingredienser och har ingen skadlig slipverkan. Dessa ingredienser är väl beprövade och vanligt förekommande i sofistikerade munvårdsprodukter. Studier som bevisar de aktiva ingrediensernas effekt finns väl dokumenterade.

 

 

 

TANDBLEKNING PÅ KLINIK» LÄS OM BRILLIANT SMILES KLINIKBLEKNING

 

 

 

 

 

 

  

Plasmaljusblekning

Vid plasmaljusblekning används plasmaljus för att aktivera blekningsgelen, vilket ger mycket goda resultat. Plasmaljus är mycket effektivt och är dessutom helt fritt från skadliga våglängder. Brilliant Smiles plasmaljusblekning innebär att man använder sig av noggrant sammansatta och milda preparat i kombination med välbalanserad ljusstyrka. Normalt sett behöver inte heller patienter som bleker sina tänder med plasmaljus återkomma för upprepade behandlingar. 

 

Tandblekning med laser

Vid laserblekning används laser för att aktivera blekningsgelen. Behandlingen är ofarlig men det är vanligt att man känner ilningar i tänderna. Ilningarna kan sitta i några dagar efter behandlingen. Vid tandblekning med laser isoleras tandkött och tandhalsar med ett tättslutande plastmaterial och såväl patient som tandläkare behöver skyddsglasögon mot laserljuset. Alla är inte lämpliga kandidater för laserblekning. En viktig risk att beakta vid tandblekning med laser är att lasern värmer upp tanden och kan i vissa fall ge biverkningar i form av pulpretraktioner.

 

Tandblekning med UV-ljus

Klinikblekning där gelen aktiveras med hjälp av UV-ljus har funnits länge på marknaden och är liksom plasmaljus och laser en effektiv metod. Dock innehåller UV-ljus skadliga, cancerframkallande våglängder, vilket kräver en mer omständlig och tidskrävande förberedelse innan blekningsprocessen kan påbörjas. Man måste täcka alla mjukdelar helt och hållet både i och runt munnen, då dessa inte innehar något naturligt skydd mot UV-strålar och därför är extra känsliga.

 

Blästring och putsning

Att blästra  eller putsa tänderna är ingen blekningsmetod i ordets rätta bemärkelse, eftersom sådan behandling endast avlägsnar ytliga missfärgningar mekaniskt. Detta fungerar bra om man endast vill ta bort ytliga missfärgningar.

OBS!  Man bör endast putsa tänderna maximalt två gången per år, då överdriven putsning kan skada emaljen.
Ett fåtal blästringsmetoder har visat sig ha så stark blästringseffekt att en viss tillfällig skrovlighet i emaljen uppstått. Denna typ av skrovlighet gör det lättare för nya missfärgningar att fastna på tandytan. Brilliant Smile rekommenderar endast blästring med blästringspulver (prophypulver) som inte skadar emaljen.

 

Deep bleaching

En kombinationsblekningsmetod som ursprungligen kommer från USA. Behandlingen påbörjas med en 14 dagars hemblekningsbehandling där patienten sover med extra tjocka specialtillverkade blekskenor. I dagsläget används en 2-komponentsgel med 16% karbamidperoxid. Behandlingen avslutas därefter med en klinikblekning med eller utan ljus. Behandlingen är främst avsedd för att bleka svårt missfärgade tänder. 
 

 


 

 

 

NYA METODER

 

Ozonblekning

Forskning pågår kring blekning med ozon. Preliminära invitro(laboratorie)-resultat visar på extremt snabb blekningseffekt på tänder. Ozon är en mycket giftig och svårkontrollerad gas. Det är därför mycket tveksamt om denna metod kan nå ut på marknaden som en färdig produkt. Vi bevakar utvecklingen.

 

Ultraljudsblekning

Aktivering av tandblekningsgel med hjälp av ultraljud har visat sig ge goda resultat. Rörelseenergin i ultraljudet har gett en snabbare nedbrytningsprocess av de missfärgande molekylerna. Tyvärr har det varit svårt att finna en tandblekningsgel till denna metod som varit stabil nog för att produkten skall kunna bli stor på världsmarknaden. Vi bevakar utvecklingen.

 

Tandblekning med klordioxid

Tandblekning med aktiv klordioxid har funnits på den Europeiska marknaden sedan millennieskiftet. Klordioxid är en oxiderande gas som på liknande sätt som väteperoxid bryter ner missfärgningar i tändernas emalj utan att skada emaljstrukturen. Forskning och studier har i USA pågått kring produkten sedan 1970-talet. Aktiv klordioxid används idag främst som desinficerande ämne inom livsmedelsindustrin (chark, frukt och grönt), vattenrening, industriell blekning samt som aktiv ingrediens i dentala munvårdsprodukter såsom tandkräm och munskölj. Ett flertal genomförda medicinska studier har visat mycket positiva resultat kring klordioxidens egenskaper. Den största fördelen med klordioxidgasen är att den invitro dödar samtliga bakterier (även multiresistenta), virus, sporer och svamp på mindre tid än en minut. Produkten har blivit stor som tandblekningspreparat på marknader såsom Storbritannien där väteperoxid har varit olagligt att sälja. Som tandblekningspreparat är produkten inte så intressant för den svenska marknaden då den inte har några specifika fördelar jämfört med väteperoxiden. I andra sammanhang såsom tandkräm och munskölj är produkten mycket intressant då den visat sig både vara stabil i rumstemperatur och ha mycket goda egenskaper för oral hälsa.

Fotnot; Klordioxid ClO2 är en gas och skall inte förväxlas med Klorin (varumärke) som finns att köpa i livsmedelshandeln som blekmedel. Calciumhypoklorit och Natriumhypoklorit som används vid vattenrening av simbassänger är också kemiska substanser som ej skall förväxlas med klordioxid. Klorin mm skall ej användas till tandblekning då dessa är dokumenterat skadliga för tändernas emaljstruktur.
 

 

 

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns flera olika metoder för tandblekning och att alla metoder inte är lämpliga för alla sorts tänder. Laserblekning, ultraljudsblekning, plasmaljusblekning och blekning med blekskena ger ett bra resultat men har något varierade tillvägagångssätt. Ultraljudsblekning och plasmaljusblekning är de metoder som är skonsammast för dina tänder i och med att laserblekning och tandblekning med blekskena innebär en viss risk för tillfälliga ilningar i tänderna.